Privacybeleid WeMarketeers

Als je een samenwerking met ons bent aangegaan of als je een verzoek tot contact hebt ingevuld, hebben we je gegevens nodig. We dragen zorg voor deze gegevens en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.wemarketeers.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2023.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WeMarketeers verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met WeMarketeers, zoals onze website bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan WeMarketeers gerelateerde diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

WeMarketeers, gevestigd te Zevenaar, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WeMarketeers verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Privé telefoonnummer
 • Telefoonnummer van het bedrijf
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

WeMarketeers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • WeMarketeers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De privacywetgeving bepaald dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. Op basis van jouw toestemming;
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WeMarketeers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Contactformulier website:
Via het contactformulier op onze website kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

– Nieuwsbrief:
Via onze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door middel van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

WeMarketeers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

– Social media cookies:
Op onze website hebben wij social media buttons geplaatst, zodat je ook via social media contact met ons kunnen opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer je via één van deze social media buttons doorklinkt naar de website van bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook, is het mogelijk dat door deze platforms cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze cookies kan je nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen; wij hebben daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WeMarketeers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wemarketeers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WeMarketeers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WeMarketeers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wemarketeers.nl.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop WeMarketeers met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Contactgegevens:
https://www.wemarketeers.nl
info@wemarketeers.nl
+31 6 82043020